Grodornas utbildning

Huvudsyftet med att utbilda grodorna är att höja deras medvetande- och intelligensnivå så att de blir medvetna om sin potential att förändra sina egna livsförhållanden.

Trots att vi inte kan vara helt säkra på vad grodorna har störst behov av att veta, har jag gjort några kvalificerade gissningar. Grodor är en mycket hotad art, rödlistad i flera länder världen över. En av orsakerna är att deras livsmiljöer, våtmarkerna, håller på att försvinna. Modernt lantbruk och städernas utbredning är två orsaker. De våtmarker som finns kvar är små och ofta omgivna av vägar där grodorna blir överkörda. Grodor är dessutom mycket känsliga för förorenat vatten. Därför innehåller deras utbildning mycket om hur de kan konstruera dammar, förflytta vatten och vattenrening samt hur de kan bygga tunnlar för att ta sig under vägar.

Förutom denna livsavgörande kunskap får de även kurser i mänskligt beteende, ekonomi, hur de kan konstruera egna vatten- och vindkraftverk, konst, musik, filosofi, även pedagogik finns i deras läroplan då tanken är att de skall kunna undervisa sina artfränder. Ämnen som de kan komma att ha nytta av senare i sin utveckling.

Då jag inte vill att innehållet i deras utbildning bara skall styras av mig, är det viktigt att andra deltar. Därför är utställningar som den i Johanneskyrkan så viktiga. Här kan de som är intresserade bidra med sin kunskap till grodorna. Utöver det så samarbetar jag med andra som kan bidra till utbildningen. Till både utställningen i St. Johannes och i Vetlanda komponerade Lukas Nystrand musik till grodorna. Jag har även inlett samarbete med en lingvist som kommer att hjälpa mig, för att nämna två.

Utbildningsmetod

Grodor har ett utvecklat system av olika läten för att kommunicera, parningsläten olika varningsläten, läten för att markera revir bland andra. Av den anledningen har jag valt att använda ljud som främsta metod i deras utbildning.

Hittills har jag främst använt mig av ljudinspelningar som spelas upp för grodorna. Inspelningarna är utdrag ur inlästa böcker och meddelande från besökare till mina elever. Ljudet spelas först upp original utförande och därefter genom ett filter som använder grodornas egna läten för att modulera ljudet så att det blir mer grodlikt.

Filtret fungerar i realtid och kan därför användas av gästföreläsare om så önskas.

Ljudinspelningarna kombineras med pedagogiska modeller av olika konstruktioner som dammar, vattenpumpar, vattenhjul och annat som grodorna kan studera i sitt eget tempo. De har även tillgång till material så att de själva kan prova att bygga egna konstruktioner.

Jag kan tänka mig att deras utbildning skulle kunna kompletteras med filmer som pedagogiskt visuellt beskriver olika ämnen för dem, mer om detta framöver.

Läroplan

Här finns samlat de viktigaste titlarna i grodornas utbildning.

Främmande världar: liv i kosmos (1980) Peter Nilsson

Teknik-historia : teknikhistorisk översikt från äldsta tid fram till 1900-talet  (1987) Staffan Hansson

Salamanderkriget, (första svenska upplagan 1936) Karel Capek,  till svenska av Erik Frisk

Solkatt, vindstrut och vattenhjul : en bok om sol, vind och vatten med experiment, fakta och små kraftverksbyggen (1991) Pelle Eckerman, Gunna Grähs ; [faktagranskning: Lars Paulsson]

Elektricitet : [den livsviktiga elektriciteten i närbild - våra förfäders mystiska kraft leder våra barn in i elektronikåldern] (1994) Steve Parker ; översättning och bearbetning: Yngve Eliasson

Ytspänning, novell av James Blish

Vetenskapsteori för nybörjare
Torsten Thurén

Ett utsökt universum
supersträngar, dolda dimensioner och sökandet efter den slutgiltiga teorin
Brian Greene

20 filosofer
Gunnar Fredriksson

Arketyper och drömmar
C.G Jung

Uppfinningarnas historia, Umberto Eco och G. B. Zorzoli

Svenska utifrån, lärobok i svenska
Roger Nyborg, Nils-Owe Petterson, Britta Holm

Musik för grodor - Lukas Nystrand