Växthuset


Ett gammalt växthus har anpassats för grodutbildning. I grodskolan kan grodorna studera under en längre period, upptill 3 år eller tills det de blir könsmogna. Efter avslutad utbildning återvänder de hem.

Att ha en permanent lokal att bedriva undervisning i gör en enorm skillnad. Utbildningen kan göras mer varierad och eleverna har tid att fördjupa sig i olika ämnen. Olika inlärningsmetoder kan utprovas i lugn och ro, det finns möjlighet att bjuda in gästföreläsare till grodorna med mera. I grodskolan finns det dessutom stora utrymmen för grodorna att röra sig på, växthuset har öppningar så att insekter och andra småkryp kan ta sig in bli mat åt grodorna. Växthuset följer även årstidernas växlingar, så att grodorna under vinter går i dvala, vilket är naturligt för dem.

Grodskolan grundades sommaren 2006 och hyser för närvarande en klass på tre danska  grodor, en smålänsk groda samt tre mindre grodor från dammen i Malmö.

Genom att klicka på bilderna i bildspelet kommer du åt bildtexterna.