Introduktion

Arons skola för grodor är ett projekt för en bättre värld, en värld där människor och djur lever sida vid sida. Jag tror att detta kan uppnås genom att vi människor delar med av oss av vår kunskap till djuren. Den kunskap vi har samlat på oss genom årtusendena skall delas med alla andra arter på jorden, på så sätt får vi en mer jämlik värld.

Därför utbildar jag grodor. Hos mig får vilda grodor del av det mänskliga vetandet. När deras utbildning är avslutat får de återvända hem för att sprida kunskapen till sina artfränder. Min förhoppning är att detta leder till att de kan anpassa sin livsstil så att de har en större chans att överleva i en alltmer hotande omgivning.

Detta kanske verkar vara en vansinnig idé, men faktum är att detta är ingen nyhet i djurvärlden. Begreppet kulturföljare används för att beskriva djur som har anpassat och utvecklat sina beteendemönster för att kunna leva och frodas i männinskans omedelbara närhet. Många av dessa arter som råttor, möss, duvor och kackerlackor anses av oss vara ohyra, men det kanske är dags för oss att inse att denna utveckling är nödvändig om vi vill ha en rik flora och fauna på vår jord.

På sidan finns bildspel från de olika utbildningsprojekten. Använd navigationen till vänster för att se bildspelen. Om du av någon anledning inte kan se dem på din dator kan du gå in på min Flickr sida och se bilderna där istället.

På media sidan finns även en länk till programmet "den 11:e time" på DR2 som jag medverkade i 2007.