Skolan i VetlandaUställningen på Vetlanda konstmuseeum var mellan den 15:e till 30:e september -07.  Eleverna var sju grodor från trakten som fick undervisning i olika ämnen. Efter utställningens slut hade publiken lämnat mer än hundra meddelanden till grodorna!

Om du klickar på bilderna i bildspelet kan du läsa bildtexter till varje bild.